Website Algemene Voorwaarden

Website Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze Website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met toepasselijke lokale wetgeving. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden toegang tot deze site te krijgen. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal op de website van Jeugdhuis Joh vzw te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

wijzigen of kopiëren van de materialen;
gebruik de materialen voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave;
een poging doet om software op de website van Jeugdhuis Joh vzw te manipuleren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Dit zal Jeugdhuis Joh vzw de mogelijkheid geven om te stoppen als een van deze beperkingen wordt geschonden. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht of deze in gedrukte of elektronische vorm zijn.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van Jeugdhuis Joh vzw wordt “in de huidige staat” verstrekt. Jeugdhuis Joh vzw biedt geen garanties, zij het expliciet of impliciet, en ontkracht daarom alle andere garanties. Verder doet Jeugdhuis Joh vzw geen uitspraken over de juistheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar Website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of aan sites gelinkt aan deze Website.

4. Beperkingen

Jeugdhuis Joh vzw of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik of het onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Jeugdhuis Joh vzw, zelfs als Jeugdhuis Joh vzw of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of geschreven, van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen die verschijnen op de website van Jeugdhuis Joh vzw kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Jeugdhuis Joh vzw zal niet beloven dat alle materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. Jeugdhuis Joh. Vzw kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Jeugdhuis Joh vzw verbindt zich er niet toe om de materialen bij te werken.

6. Links

Jeugdhuis Joh vzw heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar Website herzien en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Jeugdhuis Joh vzw van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Jeugdhuis Joh vzw kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Jeugdhuis Joh vzw is onderworpen aan de Belgische wetgeving, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.

Jeugdhuisjoh.be
Oudestraat 81
HOBOKEN, Hoboken, Antwerpen 2660
België
info@jeugdhuisjoh.be
+32 3 828 88 70

Laatst bewerkt op 2018-04-16

X